# مدرسه
سلام‌هدی. بالاخره‌امتحانامون(من‌وتو)تمام‌شد.دراين‌مدت‌حروف‌ديگری‌يادگرفته‌ای. ديشب‌اين جمله هارانوشتی:     *  هرکه‌بامش‌بيش ؛برفش‌بيش‌تر.*      *  ديشب ‌ماه‌ پشت ‌ابر ‌بود. *  *  کار نيکوکردن‌ از پرکردن‌ است.*    الان از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید