سلام‌هدی.

بالاخره‌امتحانامون(من‌وتو)تمام‌شد.دراين‌مدت‌حروف‌ديگری‌يادگرفته‌ای.

ديشب‌اين جمله هارانوشتی:   

 *  هرکه‌بامش‌بيش ؛برفش‌بيش‌تر.*

     *  ديشب ‌ماه‌ پشت ‌ابر ‌بود. *

 *  کار نيکوکردن‌ از پرکردن‌ است.*

   الان از مدرسه رسيدی. خدا حافظ!

/ 0 نظر / 10 بازدید