هدای خوبم.

همش غر می زنی که چرا بزرگ نمی شی.

می گی همه چی برای بزرگاس.کاش می دونستی

که در بهترین دوره از زندگیت هستی.

/ 2 نظر / 16 بازدید
وحيد

کاش از بزرگ شدنش پشيمون نشه!

هدی

هنوز هم همين رو ميگم