سلام.ديروزکه از مدرسه آمدی خيلی خوشحال بودی.

چون جمله سختی که خانم نژندگفته بود کاملا درست نوشته بودی.

شادی تو مرا به زندگی اميدوار می کند.

هميشه شاد باشی!

/ 0 نظر / 13 بازدید