سال نو مبارک

هدای نوجوان من

امیدوارم همیشه دوست هم باشیم :)

/ 3 نظر / 22 بازدید
صبا

شما هم مثل دخترت نمی خوای بنویسی ما رو خوشحال کنی؟[ناراحت]

صبا

[ناراحت] نمي خواي بنويسي؟؟؟؟[ناراحت]