سلام هدی.
      امروز که از مدرسه آمدی داشتی این شعر را می خواندی:

     (  بیا بریم کوه کدوم کوه       همون کوهی که برف نرم داره آی بله! )

   تو عاشق برفی ومن قراره فردا ببرمت کوه!اميدوارم بهت خوش بگذره(:
 

/ 0 نظر / 15 بازدید